Вести

Награда за књигу Тијане Катић

18.03.2024.

Жири за доделу награде „Мирослав Јосић Вишњић“, који је радио у саставу: Слађана Илић, Драган Бабић и Милета Аћимовић Ивков (председник жирија), донео је одлуку да је награди приповедна књига Тијане Катић "Ход по ивици круга" (Народна библиотека „Јован Поповић“, Кикинда, Партизанска књига, Кикинда, 2023.)

У тематску основу прича Тијане Катић увођени су различити мотиви и ситуације: од емотивних и интимистичких до, културолошких и социјалних. Сви су они ситуирани у савременост кроз коју, развијајући се, пролазе јунаци у потрази са сопственим ликом, идентитетом.

Ове приче из пропитивачки усмерене перспективе представљају и тумаче стварност као поље суочавања различитих силница. Због тога се у њима јављају различити гласови јунака, перспективе приповедања, значењска и смисаона усмерења и судбински исходи. Заједничка им је заинтересованост за животну позорницу; за њене светла и тамне слике и призоре, карактере и перспективе.

Служећи се различитим начинима мотивације, од којих је социјално- психолошки карактеристичан и упечатљив, и обликујући приповедни израз стилом који укључује различите језичке обрасце Тијана Катић је, оним причама које су блиске стварносном и егзистенцијално-критичком усмерењу, свој приповедни свет делимично приближила свету прозе Мирослава Јосића Вишњића. На тај начин она је показала како се, у књижевности, индивиндуални стваралачки приступи и гласови дозивају и саглашавају у пољу животности и вредности. То је довољно и добро за препознавање, издвајање и награђивање.