Вести

Редовна годишња Скупшина Српске читаонице

20.05.2024.

Српска читаоница "Лаза Костић" упућује свим члановима ПОЗИВ на редовну годишњу Скупштину Српске читаонице "Лаза  Костић" Сомбор, која ће се одржати у недељу 02. јуна 2024. године у 11,00 сати у просторијама Читаонице.

На седници се разматрају Извештаји о раду Упрваног одбора и  Надзорног одбора, завршни рачун за 2023. годину. Поред извештаја биће разматран предлог Програма рада за наредних годину дана.

Следећа, 2025. година је година  Великог јубилеја 180 година од оснивања Српске читаонице "Лаза Костић" Сомбор. Због тога је важно да сваки члан својим предлозима допринесе будућем раду Читаонице. Молим чланове и пријатеље Читаонице да своје предлоге доставе до 25.05.2024. године.

Председник  УО, Борислав  Аврамовић