Вести

У плану изложба научних чланака сомборских научника

14.03.2024.

Српска читаоница „Лаза Костић“ у Сомбору планира да ове јесени (у октобру) приреди изложбу научних чланака Сомбораца (тј. оних који су рођени или су се школовали или радили  у Сомбору и на територији сомборске општине). Циљ организовања ове изложбе је популаризација науке и научног рада, као и подстицање младих да се определе за науку као животни позив.  Ценећи ваш рад и допринос у научној области којом се бавите, позивамо Вас да пошаљете своје радове за ову изложбу, као и да размотрите могућност да се у току трајања изложбе обратите јавности једним краћим предавањем.  Замишљено је да буду изложене копије радова који су објављени у часописима и/или у зборницима са конференција и конгреса, приложени на следећи начин:

1. У фасцикли/регистратору са насловном страницом на предњој корици која садржи основне податке о аутору. На првој страници унутар фасцикле је списак приложених радова. Минимално се ставља један рад, што зависи од искључиве одлуке аутора, пошто научна тежина доприноса некад не зависи од броја радова већ од доприноса који садрже, а циљ изложбе се постиже и с једним радом. Препорука је да се прилаже до 10 радова. Аутори могу, ако то желе, додати списак својих радова који нису у саставу фасцикле.

2. Свака копија објављеног рада мора бити узета из оригиналног часописа односно зборника, са свим релевантним библиографским подацима, као и свим страницама рада. Ако аутор жели, може да дода и радни рукопис рада на основу чега је рад написан (или његовог дела), како би се видео процес долажења до финалне верзије рада.

Током трајања изложбе, биће организована и краћа предавања (15-20 минута), посвећена:

1. Процедурама долажења до нових научних открића (ментални процеси и практични кораци) и поступцима њихових саопштавања јавности;

2. Процедури патентирања научних открића  и/или о процедури примене научних открића у развоју индустријских производа;

3. Личним занимљивим искуствима и догађајима у научном раду, укључујући међународну сарадњу, сарадњу и рад са индустријом и академијом, лична искуства, као и искуства из сусрета са разним културама и начинима рада у науци.

Надамо се да ће Вам се овај предлог учинити вредним пажње и да ћете се одазвати. 

Особе за контакт су:  председник УО Борислав Аврамовић, 066 064 101, srpskacitaonica.so@gmail.com  проф. др Стеван Бербер, 063 177 0025, s.berber@auckland.ac.nz  проф. др Саша Радојчић, 065 866 8858, sasa.radojcic@flu.bg.ac.rs