Чланство

Пријем нових чланова Српске читаонице "Лаза Костић"

Програм и деловање Српске читаонице „Лаза Костић“ у Сомбору су везани за чување образовног, културног и духовног идентитета Српског народа, неговање традиције, обичаја, језика и ћириличног писма.

Српска читаоница "Лаза Костић" жели добродошлицу свим особама које Читаоницу доживљавају као своје место на коме се могу афирмисати и учествовати у потврди припадности своме народу, своје делеовање могу да организују у складу са интересима и потребама чланова Читаонице, као и да помогну у одређивању приоритета у будућем раду Читаонице.

Приступница и анкетни лист – Попуњену и потписану приступницу и анкетни лист, молимо да вратите личном доставом у Читаоницу - домаћину или поштом са потврдом о достави.

Прeузми приступницу

Преузми анкетни лист

Приступницу можете доставити на адресу Српске читаонице "Лаза Костић", Читаоничка 2, 25000 Сомбор, Србија.

Након сагледавања приспелог материјала и предлога, заинтересовани ће бити писмено обавештени о евенуталном прихватању и добиће нову чланску карту Српске читаонице.